12

  1. uzdevums

3. attēlā dota ģeometrisko ķermeņu grupa ortogonālajā izometrijā un grupas augšskats. Ar brīvu roku uz papīra lapas uzskicēt visus trīs grupas skatus.

3

 

 

  2. uzdevums

4. - 11. attēlā doti ģeometrisko ķermeņu grupas augšskati. Ar brīvu roku uz papīra lapas uzskicēt visus trīs grupas skatus.

Ievērot:

1) rotācijas ķermeņiem (cilindrs, konuss, lode) norādītas simetrijas asis;

2) riņķa līnija var būt cilindra, konusa vai lodes augšskats;

3) neredzamās kontūras atzīmē ar šauru pārtrauktu līniju (svītrlīniju).

 

4

 

 

5

6

 

 

7

8

 

 

9

 

 

10

11

 

 

 

 Praktisko darbu ĢEOMETRISKO ĶERMEŅU GRUPA (nr.18) skatīt šeit

12

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Teorijai un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)

 

Jevgenijs Vasiļenko un Jeļena Žukova “Didaktiskais materiāls rasēšanā” 1. daļa (1988)