Dāvana

Iesāku gleznot un konstatēju, ka lielākā daļa akrilkrāsu sakaltušas. Tā ir, ka šādai nodarbei atvēl laiku tikai reizi gadā.

Uztapināju vīram dāvanu – zivi Ziemassvētku vecīša tērpā ar egles zara makšķeri rokā.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko