Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Uzkonstruēt  lodei ceturdaļgriezumu, ja lodes diametrs D=120 mm.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu detaļu un uzrasēt tai visus trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus. Uzrasēt izvēlētās detaļas uzskatāmo attēlu ortogonālajā izometrijā un konstruēt tajā ceturdaļgriezumu. Uzskatāmajam attēlam izmērus neizlikt.

 

Visām četrām detaļām caurejoši urbumi.

1.

 

2.

 

3.

4.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Uzrasēt detaļas visus trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu uzskatāmo attēlu. Uzrasēt trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

Cenzdamies būt pieklājīgs, tu citu acīs izskaties pazemīgs. Tas kaitē problēmsituācijās, jo tajās bieži vien uzvar skaļākais un nekaunīgākais.