24.05.2016.

Apzinos, ka dzīvi uztveru pārāk nopietni, bet savādāk nemāku dzīvot.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko