29.12.2018.

Tādās reizēs, kad nav emocionālu pārdzīvojumu, nerodas arī vērtīgas dzīves atziņas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko