29.12.2018.

Tādās reizēs, kad nav emocionālu pārdzīvojumu, nerodas arī vērtīgas dzīves atziņas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko