Atrastie raksti (7) pēc vārda SPĒLES

1. lappusē - Druku veidi.

2. lappusē - Pēcdrukas apstrāde.

 

Druku veidi

 

Ofseta druka

Ofseta druka ir augstas kvalitātes pilnkrāsas (krāsaina) druka ar iespēju attēlot sīkas detaļas. Ofseta drukā krāsa tiek uzklāta uz metāla plates ar iekodinātu attēlu. Katram pilnkrāsu (krāsainam) attēlam ir vajadzīgas četras šāda veida plates – dzeltena, sarkana, zila un melna, - ko poligrāfijā sauc par CMYK. Katru krāsas plati ieliek savā ofseta iekārtas sekcijā, kurā plate attēlu pārnes uz elastīgu starpslāni – ofseta gumiju, kura savukārt uzsūc krāsu un pārnes uz papīra. Ja drukas mašīnai ir vairāk kā četri krāsu sektori, drukāšanai var tikt izmantotas ne tikai CMYK krāsas, bet arī īpaši uzjaukti PANTONE krāsu toņi (tai skaitā zelts un sudrabs).

Priekšrocības   Trūkumi

*ātrs drukas temps

*precīza krāsu un toņu sakritība

*augsta attēla precizitāte

*krāsa ātri žūst

*izdevīga tirāža, sākot no 500 eksemplāriem

*drukājot uz papīra ar tekstūru, ofseta gumija pielāgojas drukājamās virsmas tekstūrai

*iespējams drukāt ne tikai CMYK krāsu gammā, bet arī PANTONE (tajā skaitā zelts un sudrabs), folijkrāsās, matētās un glancētās lakās

*nodrukāto materiālu iespējams pārklāt ar UV laku, kā rezultātā krāsas kļūst dziļākas

*iespējams nolakot atsevišķas attēla detaļas, kas rada spēcīgu kontrastu un ko nevar nodrošināt digitālā druka

*var izmantot papīru, kura blīvums no 45 g/m2 līdz 300 g/m2 

 

*pirms drukas nepieciešami sagatavošanas darbi (krāsu dalījums, krāsu prove, formu sagatave u.c.), tāpēc druku nav iespējams veikt kā ātro pasūtījumu, piemēram, stundas laikā

*mazas tirāžas nerentabilitāte

*nedrukā uz tumšiem, melniem papīriem

*nevar izdrukāt vienā eksemplārā kā paraugu


Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Vispārējā informācija par intelektuālo īpašumu

Jaunrades darbi, kas tapuši cilvēka intelektuālās darbības rezultātā, likumdošanā tiek dēvēti par intelektuālo īpašumu un tiem ir piešķirts ekskluzīvs tiesību kopums. “Intelektuālais īpašums neaizsargā idejas kā tādas, to absolūtā nozīmē, bet ideju specifiskās izpausmes (autortiesības) vai ideju (zināšanu, informācijas) praktisku pielietošanu lietderīgos izstrādājumos.”

Intelektuālā īpašuma tiesības iedalās divās grupās:

  • autortiesībās un blakustiesībās, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem;
  • rūpnieciskā īpašuma tiesībās, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un augu šķirnes.

 

Dizaina darbu tiesiskā aizsardzība

Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums dizaina tiesiskajai aizsardzībai var piemērot:

  • autortiesības (Autortiesību likums);
  • dizainparaugu tiesības (Dizainparaugu likums);
  • preču zīmju tiesības (likums Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm).

Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Rotaļlietu drošuma prasību konspektīvs izklāsts

Rotaļlieta ir jebkurš izstrādājums vai materiāls, kas īpaši projektēts, lai ar to rotaļātos bērni, kuri jaunāki par 14 gadiem. Lietojot rotaļlietu, tā nedrīkst apdraudēt lietotāja un citu personu veselību un drošību, tāpēc ražotājam strikti jāievēro rotaļlietu drošuma prasības, kas aprakstītas Rotaļlietu drošības noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 132).

Uzsākot rotaļlietas ražošanu, vispirms jānosaka bērna minimālais vecums, kādam attiecīgā rotaļlieta būs paredzēta. Ja nepieciešams, tiek noteikti arī rotaļlietas lietotāja vecuma ierobežojumi, kā arī norādīts, ka rotaļlieta jālieto tikai pieaugušo uzraudzībā. Latvijas tirgū rotaļlietu atļauts piedāvāt tikai tad, ja tā atbilst būtiskām drošības prasībām un tā nerada ķīmiskos, fizikālos, mehāniskos, elektriskos, uzliesmojamības, higiēnas, radioaktivitātes apdraudējumus.

Lai pierādītu, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām, pirms rotaļlietas laišanas tirgū, ražotājam jāveic tās atbilstības novērtēšana. Šo procedūru var veikt divejādi. Pirmais veids – testēšanu veic pats uzņēmums, otrais veids – testēšanu veic sertificēta iestāde (1. attēls).


Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Kas īsti ir galda spēle? Diemžēl šim terminam nav stingri noteiktas definīcijas. Spēli par galda spēli var saukt tad, ja:

  • tā ir brīvprātīga;
  • tā ir ar iepriekš noteiktiem nosacījumiem;
  • tai nav iespējams iepriekš noteikt iznākumu;
  • tā sastāv no neliela priekšmetu kopuma, kuru pilnībā var novietot uz galda, grīdas, zemes vai noturēt spēlētāju rokās;
  • to var spēlēt gan nelielā telpā, gan transportlīdzeklī.

 

Galda spēļu klasifikācija dažādos informācijas avotos manāmi atšķiras, jo galda spēles var iedalīt pēc vairākiem parametriem: nozīmes, tēmas, spēlētāju skaita, spēlētāju vecuma, spēlētāju mijiedarbības u.c.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.



pārdomas 

 

Cilvēkam raksturīgs bīties un izvairīties no nezināmā. Kas bijību pārvar, tas, gluži kā datorspēlē, pāriet uz nākamo līmeni.


lasītākās tēmas

pēdējā mēneša laikā