Uzdevums: Uzkonstruēt traukus ar elipsēm. Ievērot simetriju.

 

 Trauku uzstādījums un skolēnu darbi:

 Vecums: 8.– 9. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja pastāsta, ka simetriskus traukus vieglāk uzzīmēt, ja tiek novilkta simetrijas ass. Tādā veidā labāk pārskatāmi un savā starpā salīdzināmi uzzīmētie laukumi.

 

2. Otra lieta, kam jāpievērš uzmanība, zīmējot traukus, ir elipse. Ja pudeles apakšpuse vērsta pret skatītāju, tā ir apaļa. Līdzko pudele tiek nolikta uz pamatnes, aplis pārtop par elipsi. Atkarībā no situācijas skolotāja izvērtē, vai nepieciešams uz tāfeles rādīt, kā kubā tiek iekonstruēta elipse.

 

3. Zīmējot traukam elipsi, jāievēro, ka tai nav asu stūru. Arī šaurākajā daļā elipse ir noapaļota.

4. Elipsei ir simetrijas ass.

5. Pirms darba uzsākšanas skolotāja norāda, cik un kuras elipses traukiem jāparāda.

6. Skolēniem, kuriem grūtāk padodas zīmēšana, var uzdot vieglākus darbus, piemēram, uzzīmēt tikai pudeles.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko