Katri svētki ģimenē tika svinēti ar jautrām atrakcijām, sacensībām, kā arī bērnu veidotām teātra un cirka izrādēm. Par to var lasīt mājas lapas sadaļās “Svētki. Tematiskie pasākumi un sacensības” un “Svētki. Priekšnesumi un ludziņas”.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko