Katri svētki ģimenē tika svinēti ar jautrām atrakcijām, sacensībām, kā arī bērnu veidotām teātra un cirka izrādēm. Par to var lasīt mājas lapas sadaļās “Svētki. Tematiskie pasākumi un sacensības” un “Svētki. Priekšnesumi un ludziņas”.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko