Uzdevums: Uzzīmēt savu portretu, iekļaujot tajā burtus un skaitļus.

 

 Skolēna darbs un paraugs no personīgā arhīva:

 

 Portrets veidots no burtiem un cipariem:

Sanita 42

 Vecums: 1.- 7. klase

 Darba ilgums: 15 - 20 minūtes

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis vai melns flomāsters, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Šo uzdevumu kā papilddarbu var uzdot tiem skolēniem, kuri ātrāk pabeiguši stundas darbu.

2. Portretā var iekļaut sava vārda un uzvārda burtus, kā arī dzimšanas datumu, mēnesi un gadu (piem., 05.08.2002.).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko