Mežā03.07.2018.

Tēma: ROKDARBIRokdarbu veidiPapīrdarbi

Lai precīzāk uzzīmētu meža dzīvniekus un putnus, jāizmanto grāmatas vai interneta resursi.

 

1. No krāsaina papīra izgriež kokus, krūmus un zāli. Detaļu apakšējos galus noloka un pielīmē pie pamatnes, lai tie varētu stāvēt vertikāli.

2. Uz zīmēšanas papīra vai krāsaina papīra uzzīmē dzīvniekus un putnus. Izgriež. Pielīmē tos pie kokiem vai pie pamatnes.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko