Vientuļie koki04.01.2015.

Tēma: ŠIS UN TASFotogrāfijasDabas fotogrāfijas (vertikālas)

   

   

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko