Vientuļie koki04.01.2015.

Tēma: ŠIS UN TASFotogrāfijasDabas fotogrāfijas (vertikālas)

   

   

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko