123

Detaļu savienošana ar tapskrūvi

Ja pamatdetaļa ir bieza, bultskrūvi aizstāj ar tapskrūvi. Šajā savienojumā izmanto tapskrūvi, uzgriezni un paplāksni (6).

6

Tapskrūve ir stienis, kura abos galos izveidota vītne. Vienu tapskrūves galu visā vītnes garumā ieskrūvē 1. detaļas necaurejošā urbumā ar vītni. Uz tapskrūves uzmauc 2. detaļu (ar urbumu bez vītnes), pēc tam paplāksni un visbeidzot uzskrūvē uzgriezni (7). Tādā veidā 1. un 2. detaļa tiek piespiestas viena pie otras. Pie tam 2. detaļas urbuma diametrs ir nedaudz lielāks par tapskrūves diametru.

7

 

Vienkāršots tapskrūves savienojuma rasējums

Tapskrūvi, tāpat kā bultskrūvi, atļauts attēlot vienkāršoti (8).

8

 

Pilnīgs tapskrūves savienojuma rasējums

Savukārt pilnīgs tapskrūves savienojuma rasējums ir bez vienkāršojumiem. Lai vieglāk varētu saprast tapskrūves savienojuma rasējumu, tā veidošana tiek demonstrēta pa posmiem (no 9a līdz 9g).

9a 

Ar spirālurbi detaļā izurbj urbumu.

 

 

 

 

9b 

Ar vītņurbi detaļā iegriež vītni.

 

 

 

9c

 

 

 

 

9d

 

9e

 

9f

 

9g

 

Tapskrūves apakšējās daļas vītnes robežlīniju rasējumā vienmēr novelk vienā līmenī ar tās detaļas virsmu, kurā tapskrūve ieskrūvēta (10. attēlā zilā un zaļā līnija).

Necaurejoša urbuma apakšējo daļu, kuru neaizpilda ieskrūvētās tapskrūves vītņotais gals, attēlo, kā parādīts 10. attēlā. Uzskatāmībai šī urbuma daļa iekrāsota sarkana.

10

 

Griezumā svītrojumu izpilda līdz pamatlīnijām, nevis līdz šaurām nepārtrauktām līnijām (11).

11

 

 

12. attēlā parādīts pilnīgs tapskrūves savienojuma rasējums.

 

12

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Александр Феофанович Кириллов

"Черчение и рисование" (1987)

 

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

 

Альберт Анатольевич Чекмарев

"Инженерная графика" (1988)

 

 

Jānis Čukurs, Olafs Vronskis

Grafisko uzdevumu krājums “Tehniskā grafika” (2010)