1. uzdevums: Uzkonstruēt Rubika kubu ar vismaz 6 telpiskiem caurumiem. Ietonēt skaldnes.

 2. uzdevums: Uzkonstruēt figūru, kas sastāv no dažādi novietotiem telpiskiem kubiem. Ietonēt skaldnes.

 

 Skolēnu darbi:

1. uzdevums

2. uzdevums

 

 Vecums: 8.- 9. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta rūtiņu lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls.

 

 Metodiskie ieteikumi 1. uzdevumam:

1. Skolotāja pastāsta, kas ir Rubika kubs un parāda uzdevuma piemērus.

2. Uz rūtiņu lapas uzzīmē lielo kubu (skat. paraugu A). Katru skaldni sadala 9 vienādās daļās (skat. paraugu B).

A

B

3. Lielajā kubā veido 6  vai 7 caurumus, it kā izņemot laukā mazos kubiņus. Jāievēro, ka mazā kubiņa augstums un platums  - 6 x 6 rūtiņas, bet dziļums - 3 rūtiņu diagonāles (skat. paraugu C). Lai skolēni labāk izprastu, kas jāzīmē izņemtā kubiņa vietā, līdzās lielajam kubam jāuzskicē neliels kubiņš ar neredzamajām līnijām (skat. paraugu D). Kad lielajā kubā tiks veidoti caurumi, tajos būs jāiezīmē šīs neredzamās līnijas (paraugā pārtrauktas līnijas zaļā krāsā), kas pārveidosies par redzamajām (nepārtrauktajām) līnijām.

C

D

 

4. Lai telpiskā figūra būtu vieglāk uztverama, skaldnes ietonē (balta, gaiši pelēka un tumši pelēka).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko