Uzdevums: Izgatavot dāvanu kastīti tetraedra formā.

 

 Darbi no personīgā arhīva:

1. variants

2. variants

 

 Vecums: 6.- 12. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta bieza papīra lapa (1. variantam), printera plēve (2. variantam), A4 formāta kartona lapa piegrieztnei (2. variantam), cirkulis, lineāls, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šujamadata, šķēres, atlasa lentīte, 2 pērlītes (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi 1. varianta tetraedram:

1. Tetraedru konstruē uzreiz uz biezās papīra lapas. Vispirms uzzīmē apli, kura rādiuss R=10 cm un caur centru ar lineālu novelk diagonāli, lai tā krustotu apļa līniju divos punktos (1.). Vienā krustpunktā ieliek cirkuļa kājiņu un ar to pašu rādiusu (10 cm) caur centru novelk loku. Loks krusto apļa līniju divos punktos (2.). Trīs krustpunktus savieno ar taisnēm, iegūstot lielu trīsstūri (3.). Katrai lielā trīsstūra malai nomēra viduspunktu un visus trīs punktus savieno ar taisnēm, iegūstot mazu trīsstūri (4.). Izgriež.

2. Izmantojot lineālu, ar šujamadatu novelk pa mazā trīsstūra līnijām un veido locījumu.

3. Tetraedra augšpusē ar šujamadatu izdur caurumiņus un iever aukliņu.

 

 Metodiskie ieteikumi 2. varianta tetraedram:

1. Uz kartona (var izmantot kelogsu iepakojuma papīru) uzkonstruē piegrieztni. To konstruē tāpat kā 1. variantā.

2. Uz printera plēves novieto tetraedra piegrieztni un tai apkārt ar šujamadatu apvelk kontūru. Ar šķērēm izgriež.

3. Vietās, kur jāveido locījums, ar šujamadatu novelk gar lineālu. Tagad būs vieglāk plēves tetraedru salocīt.

4. Tetraedra augšpusē ar šujamadatu izdur caurumiņus un iever aukliņu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko