Putnubiedēklis07.09.2014.

Tēma: ROKDARBIIdejas mājoklim un dārzam

Latgales laukos vanags uzbruka cāļiem, tāpēc bērni uzmeistaroja putnubiedēkli.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko