Putnubiedēklis07.09.2014.

Tēma: ROKDARBIIdejas mājoklim un dārzam

Latgales laukos vanags uzbruka cāļiem, tāpēc bērni uzmeistaroja putnubiedēkli.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko