1. uzdevums: Uzkonstruēt 6 krāsu apli.

 Skolēna darbs:

 Vecums: 4.– 6. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta balta vai rūtiņu lapa, cirkulis, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi.

 

 

 2. uzdevums: No 12 krāsu laukumiem izveidot krāsu apli.

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 6.– 7. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli 1. stundai: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, lineāls, guašas krāsas (dzeltena, sarkana, zila), ota, lēzens trauciņš krāsu jaukšanai, trauciņš ūdenim, salvete, avīze darba galda noklāšanai.

 Nepieciešamie materiāli 2. stundai: A4 formāta papīra lapa, neliels kartona gabaliņš šablonam, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, cirkulis, šķēres, līmes zīmulis.

 

 

 Metodiskie ieteikumi 1. uzdevumam:

1. Šo uzdevumu uzdodu stundā, kad tiek stāstīta krāsu mācības teorija. Līdz ar teorijas pierakstiem, rūtiņu burtnīcā skolēni zīmē krāsu apli. Pie vienas reizes viņi apgūst gan krāsu mācību, gan darbošanos ar cirkuli.

2. Ar cirkuli uzvelk apli un sadala to 6 daļās, lai veidotos “ziediņš” (skat. zīmējumus).

3. Ziedlapiņas izkrāso krāsu apļa secībā (dzeltens, oranžs, sarkans, violets, zils, zaļš).

 

 

 Metodiskie ieteikumi 2. uzdevumam:

1. 1. stundā papīra lapa jānoklāj ar krāsu pārejām, izmantojot tikai 3 guašas krāsas: dzeltenu, sarkanu un zilu, tāpēc vispirms papīra lapu ar lineālu sadala 12 daļās. 

2. Ieklāj dzelteno un sarkano laukumu (1.) Pēc tam dzeltenajai krāsai pakāpeniski piejauc sarkano, lai rastos 3 pārejas (2.). Ieklāj zilo laukumu (3.). Pēc tam sarkanajai krāsai pakāpeniski piejauc zilo, lai rastos 3 pārejas (4.). Pēc tam dzeltenajai krāsai pakāpeniski piejauc zaļo, lai rastos 3 pārejas (5.).

 

4. Ja nepieciešams, uz kartona gabaliņa uzzīmē šablonu, kas tiks izmantots iepriekšējā stundā krāsoto laukumu izgriešanai.

5. Izgrieztos krāsu laukumus pareizā secībā uzlīmē uz papīra. Lai veidotos precīzāks 12 krāsu aplis, līmējot vadīties pēc iepriekš ar cirkuli 6 daļās sadalītā apļa.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko