Uzdevums: Uzzīmēt vai uzgleznot citādus dzīvniekus, putnus vai zivis.

 

 Skolēnu darbi un paraugi no personīgā arhīva:

 Vecums: 5.- 12. klase

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko