Pedagoģe un grāmatu autore14.07.2015.

Tēma: ŠIS UN TASIntervijas

Avīzes “Ogres Vēstis” 2012. gada 28. decembra numurs.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko