Uzdevums: No papīra piramīdas un kuba, kas izrotāti ar melnbaltiem zīmējumiem, izgatavo mājiņu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.- 12. klase

 Darba ilgums: 3 - 4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: 2 A4 formāta papīra lapas, lineāls, cirkulis, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis, melna flomāsterveida pildspalva.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. 1. stundā uz vienas A4 formāta papīra lapas uzkonstruē piramīdas izklājumu, bet uz otras papīra lapas – kuba izklājumu.

2. Kā uzkonstruēt piramīdas izklājumu, skatīt šeit.

3. Konstruējot kubu ievēro, ka visas kuba šķautnes ir 6 cm garas.

4. Nākamajās stundās piramīdas un kuba izklājumus izrotā ar melnbaltu zīmējumu. Piramīdai jāapzīmē visi četri trīsstūri (A), bet kubam – visi četri horizontālie kvadrāti (B). Laukumi, kas jāapzīmē, attēlos A un B marķēti ar melnu apli. 

5. Piramīdas un kuba izklājumus izgriež un pa līnijām saloka. Lai biezam papīram veidotos glītāks locījums, pa līniju (gar lineālu) novelk ar cirkuļa adatiņu. Lai kubu varētu precīzāk salīmēt, līmes vietām nogriež slīpus stūrīšus (zīmējumā parādīts ar sarkanu līniju).

6. Vispirms katru detaļu salīmē atsevišķi, bet pēc tam kubam virsū uzlīmē piramīdu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko