Uzdevums: Uzzīmēt vienu objektu sešos veidos: puantīlismā, fovismā, futūrismā, kubismā, sirreālismā un opārtā.

 

 Skolēnu darbi:

 

 

 Vecums: 9.– 12. klase

 Darba ilgums: 3 - 4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, melna flomāsterveida pildspalva, flomāsteri (pēc izvēles), krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta, kas raksturīgs katrā no sešiem mākslas virzieniem:

1) puantīlismā izmanto punktošanas tehniku;

2) fovismā izmanto košas un kontrastējošas krāsas, kas var neatbilst reālajām objekta krāsām;

3) futūrismā attēlo kustību ar vairākkārtēju motīvu atkārtošanos;

4) kubismā objekti tiek ģeometrizēti un “salauzti”;

5) sirreālismā lietām tiek piešķirtas pavisam citas īpašības;

6) optikā ar līniju un krāsu panākti mānīgi vizuāli efekti.

2. Vispirms izvēlas objektu, kas tiks zīmēts sešos veidos. Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet šī ir uzdevuma visgrūtākā daļa, jo skolēni bieži vien nevar izdomāt, ko zīmēt. Jāiesaka, ka vienkāršu objektu būs vieglāk uzzīmēt.

3. Lapu sadala 6 vienādos laukumos. Lapu var novietot gan horizontāli, gan vertikāli, jo no tā uzdevuma būtība nemainās.

4. Jāatgādina, ka zīmējot mazajos laukumos, arī jāievēro kompozīcijas likumi. Objektam jābūt atbilstošā lielumā un vēlams - iecentrētam.

5. Tā kā ar krāsu zīmuļiem punktošana ir pagrūta, objektu puantīlismā var attēlot, izmantojot flomāsterus. Opārtā var izmantot melno flomāsterveida pildspalvu, bet pārējos četrus laukumus izkrāso ar krāsu zīmuļiem. Vēlams, lai viss laukums būtu aizpildīts vai izkrāsots.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko