Egle nebūs?

Pagājušajos Ziemassvētkos dēls sastellēja mākslīgo egli, bet meita sasparojās uzkarināt uz tās vienu vienīgu mantiņu. Izskatās, ka šajos Ziemassvētkos izdarīts netiks pat tik daudz, un egle tā arī nogulēs gultapakšā, izjaukta pa daļām un iepakota kartona kastē.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko