Egle nebūs?

Pagājušajos Ziemassvētkos dēls sastellēja mākslīgo egli, bet meita sasparojās uzkarināt uz tās vienu vienīgu mantiņu. Izskatās, ka šajos Ziemassvētkos izdarīts netiks pat tik daudz, un egle tā arī nogulēs gultapakšā, izjaukta pa daļām un iepakota kartona kastē.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko