Urā! Pabeidzu mācīties!

Tik ļoti vēlējos pirms Ziemassvētkiem pasniedzējiem nosūtīt visus rakstiskos ieskaites darbus. Sēdēju līdz vēlai naktij, kamēr pabeidzu pēdējo. Urā! Rīt ar vieglu sirdi varēšu cept peperkokus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko