1. uzdevums: Asociatīvi apspēlēt literāra tēla vārdu.

 Skolēna darbs:

Grieķu mitoloģijā Narciss bija daiļš jauneklis, kurš iemīlējās savā atspulgā. Savukārt narcise ir zieds.

 

 2. uzdevums: Kādu lietu/objektu pārveidot citā tēlā.

 Skolēna darbs:

Kaktusu ēnu deja.

 

 Vecums: 9.- 12. klase

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.

 

 Metodiskie ieteikumi 1. uzdevumam: 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko