Uzdevums: Attēlot globālo industrializāciju pasaules vai visuma mērogā. Ja nepieciešams, rakstiski pamatot.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 10.- 12. klase

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Krāsa un skaņa23.11.2015.

 Uzdevums: Pētīt vienas latviešu tautas dziesmas notis un uzzīmēt kompozīciju, kurā parādītos saistība starp krāsām un skaņām.

 

 Skolēnu darbi:

Skaisti dzieda lakstīgala krāsās

Seši mazi bundzenieki krāsās

 

 Vecums: 9.- 12. klase 

 Darba ilgums: 3 - 4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 vai A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


 Uzdevums: Pēc divu pilnīgi atšķirīgu izstāžu vai muzeju apmeklējuma atrast vienojošu elementu un to attēlot. Uzrakstīt paskaidrojumu.

 

 Piemērs:

 Vecums: 10.- 12. klase

 Darba ilgums: 1 – 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna pildspalva vai flomāsterveida pildspalva.


Iespaidu kareklis22.11.2015.

 Uzdevums: Pēc izstādes, pasākuma vai mācību lekcijas apmeklējuma uzzīmēt iespaidu karekli.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 4.- 12. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna pildspalva vai flomāsterveida pildspalva.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Cilvēkam raksturīgs bīties un izvairīties no nezināmā. Kas bijību pārvar, tas, gluži kā datorspēlē, pāriet uz nākamo līmeni.