Lietas un tēli30.11.2015.

 1. uzdevums: Asociatīvi apspēlēt literāra tēla vārdu.

 Skolēna darbs:

Grieķu mitoloģijā Narciss bija daiļš jauneklis, kurš iemīlējās savā atspulgā. Savukārt narcise ir zieds.

 

 2. uzdevums: Kādu lietu/objektu pārveidot citā tēlā.

 Skolēna darbs:

Kaktusu ēnu deja.

 

 Vecums: 9.- 12. klase

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


 Uzdevums: Attēlot globālo industrializāciju pasaules vai visuma mērogā. Ja nepieciešams, rakstiski pamatot.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 10.- 12. klase

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


 Uzdevums: Vienā kompozīcijā apvienot 3 – 5 latviešu tautas dziesmas.

 

 Skolēna darbs:

Vienā darbā apvienotas 4 latviešu tautas dziesmas:

“Krauklīt’s sēž ozolā”, “Šūpo mani māmuliņa”, “Meita gāja uz avotu”, “Sēju jauku rožu dārzu”.

 

 Vecums: 3.- 12. klase

 Darba ilgums: 2 - 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Krāsa un skaņa23.11.2015.

 Uzdevums: Pētīt vienas latviešu tautas dziesmas notis un uzzīmēt kompozīciju, kurā parādītos saistība starp krāsām un skaņām.

 

 Skolēnu darbi:

Skaisti dzieda lakstīgala krāsās

Seši mazi bundzenieki krāsās

 

 Vecums: 9.- 12. klase 

 Darba ilgums: 3 - 4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 vai A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

Vai bērni savus vecākus mīl tikpat stipri, kā vecāki savus bērnus?