No 5 zirņiem piešķiru

Grāmata, kas patiks gan pusaudzēm, gan jaunietēm, jo tā skar šim vecumam svarīgu tēmu – draudzību ar puisi.

Galvenā varone ir 11.-tās klases skolniece Lāra Džīna, kurai ir divus gadus vecāka māsa Mārgota un deviņus gadus veca māšele – Kitija. Lāra Džīna ir iemīlējusies māsas puisī Džošā, kas dzīvo blakus mājā un jau kopš bērnības labi satiek ar meiteņu ģimeni. Tā nu sanāca, ka Džošs netīšām uzzināja par Lāras Džīnas apslēptajām jūtām, bet tā kā Lāra Džīna nevēlējās ar šo atklāsmi sarūgtināt māsu, viņa uzsāka viltus (melu) attiecības ar citu puisi – Pīteru.

Grāmata par māsu savstarpējām attiecībām, par draudzeņu attiecībām un par meiteņu attiecībām ar puišiem.

Ieteicu, lai grāmatu izlasa meita, bet viņa atbildēja, ka redzējusi filmu To All The Boys I've Loved Before.


 Uzdevums: Izvēlēties vienu no skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām un attēlot to vienotā kompozīcijā ar paša skolēna atrasto tautas dziesmu.


 Skolēnu darbi:

 

Dūci, dūci, bitenīte,
Šūniņās gulēdama:
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.

 

Dziedi, dziedi, meža māte,
Tu zināji skaistas dziesmas!
Tev pateica sīki putni,
Pa zariem lēkādami.

Uguntiņas dzirkstelīte
Saujiņā glabājama;
Kad palaidu vējiņā,
Dažu labu raudināja.

 

 
Saule brauca pār ezeru
Spīdēdama, vizēdama;
Dieva dēli pakaļ nāca
Pušķotām cepurēm.

Šūpo mani, māmulīte,

Kad es guļu šūpulī!

Kad iekāpšu laiviņā,

Šūpos mani Daugaviņa.

  Pie avota līgot gāju
Pašā zāļu vakarā;
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām lapiņām.

Jūras meitas sagšas auda,

Uz vilnīša sēdēdamas;

Izaudušas izrakstīja

Zeltītiem dzīpariem.

 

 Vecums: 5.- 12. klase

 Darba ilgums: 2 - 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


 Uzdevums: No skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām izvēlēties trīs un visas trīs apvienot vienā zīmējumā.

 

 Skolēnu darbi:

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

Pele čīkst, pele raud,

Pelei rati saplīsuši.

Pelei rati saplīsuši,

Bērniem miegu vadājot.

Gailīt's gāja ar vistiņu

Sev vietiņu meklēties.

Vista nesa paladziņu,

Gailīt's vārtu atslēdziņu.

Es iejūdzu raibu zaķi

Rakstītās kamanās;

Lec zaķītis cilpu, calpu,

Kamaniņas knipu, knapu.

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

Zirneklītis tīklu auda

No smildziņas uz smildziņu;

Piesargies, mušu māte,

Tev bērniņi jāaudzē.

 

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

Ai, meitiņa, ai, meitiņa,

Tev galviņa nesukāta!

Cielaviņa ligzdu taisa

Tavā galvas galiņā.

Ai, zaļā līdaciņa,

Nāc ar mani spēlēties:

Tu dziļā jūriņā,

Es ozola laiviņā.

Suns sita bungas,

Kaķis stabulēja,

Ķipars dancoja

Raibām biksēm.

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

Skaista mana brāļa sēta,

Tik cēlā vietiņā.

Kuplis auga ozoliņš,

Pie bāliņa namdurvīm.

 

Maza, maza meitenīte
Sēž ābeļu dārziņā;
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vainadziņš.

Zied rozītes, zied magones

Uz māsiņas pūra vāka.

Kad pacēlu pūra vāku,

Tad ziedēja villainītes.

Man nokrita raiba josta,

Sila malu staigājot;

Vai, bitīte, neredzēji,

Saldus ziedus meklēdama?

Kalējs kala debesīs,

Ogles bira Daugavā.

Saules meitai saktu kala,

Dieva dēlam zobentiņu.

Palīdziet man, māsiņas,

Tīklu mest Daugavā:

Vizēt viz Daugaviņa

Sīkajām raudiņām.

Nākat, ļaudis, skatīties,

Cik sarkana debess mala:

Tur cīnās bāleliņi

Tēvu zemi aizstāvot.

 

 Vecums: 5.- 12. klase

 Darba ilgums: 2 - 3 mācību stundas

Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.


ES UN DZĪVNIEKI10.03.2020.

Tēma: SPĒLESAttīstošās galda spēles

 

 

 

 

 

Spēle vienam spēlētājam.

Spēlētāja vecums 4-12 gadi.

Nav piemērota bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.

 

Spēles sastāvdaļas:

* 125 kartītes;

* grāmatiņa ar 50 paraugiem;

* kaste spēles glabāšanai.

 

Spēles uzdevums: no 25 ģeometriskām figūrām jāsaliek dzīvnieka attēls. Kaut arī piedāvāti 50 paraugi, spēlētājam dota iespēja izveidot pašam savus dzīvnieku attēlus vai izdomāt jaunus spēles noteikumus.

 

Grāmatiņa sadalīta trīs daļās, kas atbilst dažādām grūtības pakāpēm.

Vieglākajā daļā dzīvnieku paraugi attēloti tā, lai var saprast, kādas kartītes izmantotas. 

Radošajā daļā spēlētājam piedāvāti desmit spēles laukuma rūtojumi, kuros iezīmēt savu izveidoto dzīvnieka attēlu. 

Sarežģītākajā daļā piedāvāti tie paši dzīvnieki, kas vieglākajā daļā, bet kā silueti un bez kartīšu dalījuma.

 

Spēle attīsta un pilnveido:

uzmanību, pacietību, koncentrēšanos;

loģisko un tēlaino domāšanu;

sistematizācijas prasmes;

kombinatorikas spējas;

vizuālo uztveri, vērību;

emociju izpausmi;

sīko motoriku;

radošo iztēli;

atmiņu.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Kad medus mucai klāt pielej darvas karoti, tiek sabojāts viss medus. Kad darvas mucai klāt pielej medus karoti, paliek tā pati darva.