Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu detaļu un uzrasēt tai trīs skatus. Katrā skatā atzīmēt punkta A, B, C projekcijas. Izvietot izmērus.

1.

 

2.

 

3.

4.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Skatu konstruēšana (nr.20)26.09.2016.

 Nepieciešamas divas A3 formāta rūtiņu lapas.

 Uzdevums:

Uzskicēt dotajām 10 detaļām trīs skatus.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

 

10.

 

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 Uzdevums:

1. attēlā dota detaļas sākotnējā forma, bet pārējos attēlos – šī pati detaļa ar nelielām konstrukcijas izmaiņām (urbumu, izgriezumu, padziļinājumu u.c. elementiem). Uzskicēt dotajām detaļām trīs skatus.

1.

 

2.

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6.

7.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama viena A3 formāta balta lapa un viena A4 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Pēc dotajiem izmēriem un uzskatāmā attēla parauga, uz A3 formāta lapas uzkonstruēt ģeometrisko ķermeņu grupu ortogonālajā izometrijā (uzskatāmo attēlu), bet uz A4 formāta lapas - 3 skatus mērogā M 1:2.

Regulāra četrstūra piramīda: pamata mala a=60; piramīdas augstums H=110

Cilindrs: pamata diametrs d=80; cilindra augstums H=100

Regulāra trīsstūra prizma: pamata mala a=60; prizmas augstums (garums) H=140

 

Piezīme. Melnā līnija palīdz precīzāk noteikt ģeometrisko ķermeņu savstarpējo novietojumu uz horizontālās plaknes. Tā uzvilkta tikai informācijas nolūkos.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

Vai bērni savus vecākus mīl tikpat stipri, kā vecāki savus bērnus?