Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu no dotajām detaļām. 1. un 2. detaļu jārasē mērogā 2:1, bet 3. detaļu – mērogā 1:1. Izlikt izmērus.

 

Uzklikšķinot uz detaļas, tā palielināsies.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu no dotajām detaļām un uzrasēt mērogā 2:1. Izlikt izmērus.

 

Uzklikšķinot uz detaļas, tā palielināsies.

 

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 Uzdevums:

1) Konstruēt divu riņķa līniju ārējo salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=30 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=40.

2) Konstruēt divu riņķa līniju iekšējo salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=30 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=90.

3) Konstruēt divu riņķa līniju jaukto salaidumu. Riņķa līniju rādiusi R1=20 un R2=40; attālumi starp šo riņķa līniju centriem m1=20 un m2=80; salaiduma loka rādiuss R=50.

 

 Metodiskie ieteikumi:


 Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 Uzdevums:

1) Konstruēt divu taišņu salaidumu. Dotas divas taisnes, kas veido 300 leņķi, 900 leņķi un 135leņķi. Salaiduma loka rādiuss R=15.

2) Konstruēt riņķa līnijas un taisnes ārējo salaidumu. Riņķa līnijas rādiuss R=40, salaiduma loka rādiuss R1=15. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m=20.

3) Konstruēt riņķa līnijas un taisnes iekšējo salaidumu. Riņķa līnijas rādiuss R=60, salaiduma loka rādiuss R1=15. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m=10.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Kad medus mucai klāt pielej darvas karoti, tiek sabojāts viss medus. Kad darvas mucai klāt pielej medus karoti, paliek tā pati darva.