Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Pēc dotajiem izmēriem uzkonstruēt  bultskrūvi ar sešstūra galvu divos skatos un izlikt izmērus. Mērogs M 2:1.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Izpēta rasējuma paraugu (1) un dotos izmērus milimetros, kas ņemti no standarta tabulām, kā arī aprēķināti pēc formulām.

Bultskrūve ar sešstūra galvu.

1 (uz attēla uzklikšķinot, to var palielināt)

 

ds = 20

d = 20 (M20 – metriskā vītne ar ārējo diametru 20 mm)

k = 12,5

lg = 34

b = 46

l = lg + b = 80

z = 2

r = 0,8

S = 30

D1 = 28,5 (pēc formulas 0,95xS)

e = 34 (pēc formulas, kas aprakstīta 3. punktā)

R = 30 (pēc formulas 1,5xd); apzīmējums R redzams 3. attēlā.

r1 = (pēc konstrukcijas); apzīmējums r1 redzams 4. un 5. attēlā.

 

3. Lai aprēķinātu e, jāatceras, ka regulāra sešstūra viens izmērs ir 4xa, bet otrs izmērs - 3,5xa, kur a ir sešstūra malas garums (2).

2

 

 

 

Ja no uzdevuma nosacījumiem izriet, ka S=30, tad S=3,5xa 

30=3,5xa  

a=30:3,5=8,6

 

Līdz ar to var uzzināt, cik ir e, jo

e=4xa=4x8,6=34

4. Vissarežģītākā daļa, rasējot bultskrūvi, ir sešstūra galva. Lai uzkonstruētu nofāzējumu, vispirms jānovelk loks ar rādiusu R (3). Loks veido krustpunktus 1, 2, 3 un 4. Cauri punktiem 2 un 3, kā arī cauri punktiem 1 un 4 novelk palīgtaisnes.

3

Atrod taisnes 1-4 malējo skaldņu viduspunktus un ar rādiusu r1 novelk lokus starp punktiem 5 un 2, kā arī – 3 un 6 (4).

4

Novelk fāzīti 300 (5).

5

 

5. Bultskrūves galīgais rasējums ar dotajiem izmēriem (6).

 

6

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Jānis Čukurs, Olafs Vronskis

Grafisko uzdevumu krājums “Tehniskā grafika” (2010)