Tīrības diena

Vairākas stundas veltīju abām mašīnām, nomazgājot un izsūknējot no tām vasaras putekļus. Jaunais mācību gads jāiesāk ar “baltu lapu”.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko