Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Uzrasēt detaļas visus trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Izvēlas detaļu. Konstruē detaļas galveno skatu (pretskatu), virsskatu un kreiso sānskatu.

3. Detaļas galvenajā skatā un kreisajā sānskatā konstruē daļēju griezumu (skatīt šeit).

4. Kā izvietot izmērus, skatīt šeit. Jāatceras, ka katrs izmērs jāatzīmē tikai vienu reizi un jānovieto tur, kur tas vislabāk raksturo doto lielumu. Par izmēru izvietošanu daļējā griezumā, skatīt arī šeit.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Uzdevumam izmantots pārveidots grāmatas attēls.

 

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)