123

Iznestie elementi

Tādos gadījumos, kad priekšmeta pamatskatos lietotajā mērogā nav iespējams attēlot dažādus sīkus elementus un uzrādīt par tiem nepieciešamo grafisko un cita veida informāciju, lieto iznestos elementus. Iznesto elementu izdala, norobežojot attiecīgo vietu skatā, griezumā vai šķēlumā ar nepārtrauktu tievu līniju (riņķīti vai ovālu), kurai uz iznesuma līnijas plauktiņa pieraksta kārtas numuru (7).

 

7

 

Iznesto elementu norobežo ar šauru viļņotu nepārtrauktu līniju (7. attēlā I un III) vai ar šauru nepārtrauktu lauztu līniju (7. attēlā II). Iznestā elementa attēlu jācenšas novietot rasējuma lapā izdalītās vietas tuvumā. Virs daļsvītras jānorāda elementa kārtas numurs, bet zem daļsvītras – attēla mērogs (7).

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Uzskates materiāliem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)