Slinkums

Tik grūti pārslēgties no garajām brīvdienām uz mācīšanos. Gluži kā no atvaļinājuma atgriežoties darbā, kad grūti iesākt strādāt.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko