Nelāgie vecāki

Mūsdienu vecāki izvirza augstas prasības pret skolotāju par stundu kvalitāti, bet paši nereaģē, kad viņiem aizrāda par stundas norises traucēšanu.

Izgājām ar klasi stundas laikā zīmēt skolu. Skolēni nostājās tā, lai pret viņiem atrastos ēkas stūris un varētu labāk redzēt, kā uz abām pusēm ēka “aiziet” perspektīvā.

Kāds sākumskolas skolēna tēvs piebrauca ar mašīnu un nostājās mums priekšā tā, ka aizsedza skatu uz skolu. Pie tam tajā vietā ir aizliegts ne tikai stāvēt, bet arī apstāties. Aizrādīju, ka viņa mašīna traucē skolēniem zīmēt, bet vīrietis nelikās ne zinis, jo šajā mirklī svarīgāks bija paša bērns, kam viņš aizgāja pakaļ uz klasi.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko