123

Ovoīds

Dota ovoīda vertikālā ass AB.

1. Asi AB sadala uz pusēm un cauri iegūtajam punktam O novelk perpendikulāru asi a.

2. Ap atrasto centru O cauri punktiem A un B velk riņķa līniju (R=1/2 AB). Tā krusto asi a punktā O1, kas ir ovoīda šaurā gala noapaļojuma centrs.

3. No punktiem A un B caur punktu O1 velk taisnes.

4. No punktiem A un B velk lokus ar rādiusu R1=AB, līdz tie krusto taišņu AO1 un BO1 pagarinājumus punktos m un n.

5. Ap centru O1 velk loku mn ar rādiusu R2.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)