123

Ovoīds

Dota ovoīda vertikālā ass AB.

1. Asi AB sadala uz pusēm un cauri iegūtajam punktam O novelk perpendikulāru asi a.

2. Ap atrasto centru O cauri punktiem A un B velk riņķa līniju (R=1/2 AB). Tā krusto asi a punktā O1, kas ir ovoīda šaurā gala noapaļojuma centrs.

3. No punktiem A un B caur punktu O1 velk taisnes.

4. No punktiem A un B velk lokus ar rādiusu R1=AB, līdz tie krusto taišņu AO1 un BO1 pagarinājumus punktos m un n.

5. Ap centru O1 velk loku mn ar rādiusu R2.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)