123

Spirāllīkne

Doti divi punkti O un O1.

1. Caur punktiem O un O1 novelk taisni a.

2. Ap centru O velk pusloku ar rādiusu R=OO1. Tas krusto horizontālo taisni punktā O2.

3. Ap centru O1 velk pusloku ar rādiusu R1=O1O2. Tas krusto horizontālo taisni punktā 1.

4. Ap centru O2 velk pusloku ar rādiusu R2=O2 1. Tas krusto horizontālo taisni punktā 2.

5. Ap centru O1 velk pusloku, un tā turpina pēc kārtas ap abiem centriem (O1 un O2).

 

 Praktisko darbu CIRKUĻLĪKŅU KONSTRUĒŠANA (nr.10) skatīt šeit.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)