Piemiņas pasākumi

Pa dienu skolā Mārtiņdienas tirgus un Sveces diena, bet vakarā pilsētā – Lāpu gājiens.

Projekcijas uz Ogres Domes ēkas par godu 100 gadu piemiņai,

kopš Latvijas armija atbrīvoja Rīgu no Bermonta karaspēka.

 

 

Zīlīte

No rīta vīrs pamodās no tā, ka sajuta nelielu vēja plūsmu un pamanīja sakustamies aizkarus. Izrādās, ka pa istabām šurpu turpu laidelējās zīlīte. Tā bija iespurgusi pa atvērto balkona logu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko