Negribu vairs strādāt par velti

Līdz 2016. gada rudenim biju oficiāli iecelta par novada metodisko vadītāju vizuālajā mākslā ar dažu desmitu eiro samaksu mēnesī. Manos pienākumos ietilpa novada vizuālās mākslas olimpiāžu un semināru rīkošana, darbu noformēšana dažādiem konkursiem, kā arī metodisko materiālu gatavošana.

Pēc 2016. gada kārtējās Izglītības reformas, kad nauda tika pārdalīta citiem mērķiem, valsts līmenī tika nolemts novada metodiskajiem vadītājiem vairs nemaksāt. Tā arī līdz šim laikam esmu neziņā, vai novada metodiskie vadītāji kā šķira arī tika likvidēti. Katrā ziņā manas skolas vadība pateica, ka Valsts ģimnāzija esot metodiskais centrs, tāpēc jāturpina vizuālās mākslas novada olimpiāžu organizēšana. Diemžēl samaksu par šo papildus darbu nepiedāvāja. Dažus gadus olimpiādi organizēju par pliku velti, taču šogad atteicos. Nav taču mans pienākums darīt darbus, ja par tiem es nesaņemu atlīdzību. Te vairs neiet runa par skolotāju goda lietu, bet valsts goda lietu pret skolotājiem.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko