Slinkuma važas

Esot mājās, mani pārņem laiskums, nogurums un nevēlēšanās darīt ārpus mājas to, kas bijis iepriekš plānots. Tiklīdz sasparojos un pārrauju neredzamās slinkuma važas, falšais nogurums pagaist vējā.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko