Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa.

 Uzdevums:

1) Konstruēt divu taišņu salaidumu. Dotas divas taisnes, kas veido 300 leņķi, 900 leņķi un 135leņķi. Salaiduma loka rādiuss R=15.

2) Konstruēt riņķa līnijas un taisnes ārējo salaidumu. Riņķa līnijas rādiuss R=40, salaiduma loka rādiuss R1=15. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m=20.

3) Konstruēt riņķa līnijas un taisnes iekšējo salaidumu. Riņķa līnijas rādiuss R=60, salaiduma loka rādiuss R1=15. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m=10.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās. 

2. Divu taišņu salaiduma konstruēšanas gaitu skatīt šeit.

3. Riņķa līnijas un taisnes ārējā un iekšējā salaiduma konstruēšanas gaitu skatīt šeit. Taisnes attālums no riņķa līnijas ass m parādīts zīmējumā.

4. Lai rasējums būtu vieglāk uztverams, izmērus neizliek. Uzrasē simetrijas asis, atliek riņķa līnijas centru, salaiduma centru un salaiduma punktus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko