Atrastie raksti (26) pēc vārda TEHNISKĀ GRAFIKA

Lai rasējumu padarītu vienkāršāku un saprotamāku, lai ieekonomētu laiku tā izgatavošanai, ir noteikti pieļaujamie vienkāršojumi. Mācību rasējumos var tikt izmantoti sekojošie vienkāršojumi.

 

Ja priekšmetam ir vairāki vienādi un vienmērīgi izvietoti elementi (piem., urbumi, sprūdrata zobi), ir atļauts uzrādīt vienu divus šādus elementus, pārējos elementus atzīmējot vienkāršoti vai uzrādot to centrus (1un 3).

1

2

 

3


1. lappusē - Papildskati.

2. lappusē - Vietējie skati.

3. lappusē - Iznestie elementi.

 

 

Mācību rasējumos izmanto trīs pamatskatus: pretskatu jeb galveno skatu, virsskatu un kreiso sānskatu. Bez šiem trijiem pamatskatiem iespējami arī šķēlumi un griezumi, kā arī papildskati, vietējie skati un iznestie elementi.

 

Papildskati

Mēdz būt detaļas, kuras kādā no pamatskatiem attēlojas sagrozīti. Tas tāpēc, ka detaļas virsma novietota nevis paralēli projekciju plaknei, bet slīpi pret to. Piemēram, 1. attēlā detaļas virsskats attēlojas sagrozīti, jo šī detaļas virsma nav paralēla projekciju plaknei W. Līdz ar to viens no urbumiem attēlojas ovāls (1a). Lai izvairītos no šāda sagrozījuma, izmanto papildskatu (1b), kas tiek konstruēts paralēli tai detaļas virsmai, kas kādā no pamatskatiem attēlojas sagrozīti.

1

 


1. lappusē - Ceturdaļgriezuma būtība. Apzīmējumi.

2. lappusē - Detaļas ceturdaļgriezuma konstruēšana. Detaļas ceturdaļgriezums ar urbumu.

3. lappusē - Lodes ceturdaļgriezuma konstruēšana.

 

Ceturdaļgriezuma būtība

Lai parādītu detaļas iekšējo formu aksonometrijā, lieto detaļas ceturdaļgriezumu. Šim nolūkam ar iedomātām šķēlējplaknēm, kuras ir paralēlas projekciju plaknēm, izgriež novērotājam tuvāk esošo detaļas ceturtdaļu (1).

1

 


1. lappusē - Griezuma būtība. Apzīmējumi. Griezuma un šķēluma atšķirība.

2. lappusē - Vienkāršie griezumi (vertikāls, horizontāls, slīps, daļējs, vietējs).

3. lappusē - Saliktie griezumi (pakāpienveida, lauzts).

4. lappusē - Divu griezumu apvienošana.

5. lappusē - 6 uzdevumi.

 

 

Griezuma būtība

Praksē sastopami priekšmeti, kuru iekšējo formu grūti noteikt pēc rasējuma skatiem (1a un 1b). Bieži vien tāpēc, ka rasējums satur daudz neredzamo līniju. Tādos gadījumos tiek izmantoti vēl citi attēli. Viens no tiem ir šķēlums, kas parāda detaļas formu tikai konkrētajā vietā. Taču ir gadījumi, kad ar šķēlumu nepietiek, lai noteiktu detaļas iekšējo formu. Tādā gadījumā izmanto griezumu.

1a

1b

 


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Cilvēkam raksturīgs bīties un izvairīties no nezināmā. Kas bijību pārvar, tas, gluži kā datorspēlē, pāriet uz nākamo līmeni.


lasītākās tēmas

pēdējā mēneša laikā