123

1. lappusē - Ceturdaļgriezuma būtība. Apzīmējumi.

2. lappusē - Detaļas ceturdaļgriezuma konstruēšana. Detaļas ceturdaļgriezums ar urbumu.

3. lappusē - Lodes ceturdaļgriezuma konstruēšana.

 

Ceturdaļgriezuma būtība

Lai parādītu detaļas iekšējo formu aksonometrijā, lieto detaļas ceturdaļgriezumu. Šim nolūkam ar iedomātām šķēlējplaknēm, kuras ir paralēlas projekciju plaknēm, izgriež novērotājam tuvāk esošo detaļas ceturtdaļu (1).

1

 

 

Ceturdaļgriezuma apzīmējumi

Ortogonālajā izometrijā griezuma vietu, kas paralēla frontālajai plaknei (V) un profilajai plaknei (W), iesvītro 600 leņķī pret horizontālu taisni (2 un 3), bet griezuma vietu, kas paralēla horizontālajai plaknei (H) – ar horizontālām taisnēm (2).

2

 

3

 
 

Frontālajā dimetrijā svītrojuma līnijas velk paralēli attiecīgo plakņu kvadrāta diagonālēm, tas ir, frontālajā plaknē (V) līnijas velk paralēli kvadrāta ABCO diagonālei AC, profilajā plaknē (W) līnijas velk paralēli kvadrāta CDEO diagonālei CE, bet horizontālajā plaknē (H) līnijas velk paralēli kvadrāta AFEO diagonālei AE (4).

4

 

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Uzskates materiāliem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)