123

Detaļas ceturdaļgriezuma konstruēšana

1. piemērs

 

1. Novelk aksonometriskās asis. Ar vieglām līnijām konstruē detaļas attēlu.  

 

2. Uz divām šķēlējplaknēm pa x un y asīm iezīmē detaļas ceturtdaļgriezuma ārējo kontūru (zaļā krāsā).  

 

3. Iedomāti izņem izgriezto detaļas ceturtdaļu. Iezīmē detaļas iekšējo veidojumu. Iesvītro griezumā esošās šķēluma figūras. Izdzēš liekās līnijas. Pārvelk detaļas kontūrlīnijas.  

 

 

2. piemērs

 

 

 

 

Detaļas ceturdaļgriezums ar urbumu

Ja detaļai paredzēts urbums, ortogonālajā izometrijā to konstruē kā elipsi (elipses konstrukciju skat. šeit). Detaļas ceturdaļgriezumā “izņem” laukā ¼ daļu no elipses (1; 2).

1

2

 

Ja urbums atrodas detaļas pretskatā, frontālajā dimetrijā riņķa līnijas attēlojas nesagrozītā veidā (3).

3

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Uzskates materiāliem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)