123

Lodes ceturdaļgriezuma konstruēšana

Uzklikšķinot uz attēla, tas palielināsies.

 

1. Novelk ortogonālās izometrijas asis tā, lai punkts O atrastos centrā.

 

2. Uz x ass uzkonstruē rombu (sarkans), kura malas paralēlas x un z asij. To garums līdzvērtīgs lodes diametram D. Novelk romba diagonāli AB.

 

3. Uz y ass uzkonstruē rombu (dzeltens), kura malas paralēlas y un x asij. To garums līdzvērtīgs lodes diametram D. Novelk romba diagonāli CE.

 

 

4. Rombā, kuram ir diagonāle AB, iekonstruē ovālu. Uz diagonāles atzīmē punktu 1.

 

5. Rombā, kuram ir diagonāle CE, iekonstruē ovālu. Uz diagonāles atzīmē punktu 2.

 

 

 

 

6. Novelk līniju starp abu rombu krustpunktiem ar x asi. Šis attālums līdzvērtīgs romba diametram D. Liekās rombu daļas izdzēš.

 

 

 

7.a un 7.b. Asu centrā O ievieto cirkuļa kājiņu un ar rādiusu, kas vienāds O1 un O2, no punktiem 1 līdz 2 novelk loku. Iesvītro griezumu.

 

 

 Praktisko darbu CETURDAĻGRIEZUMS DETAĻAI  (nr.30) skatīt šeit.

 Praktisko darbu CETURDAĻGRIEZUMS LODEI (nr.31) skatīt šeit.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Uzskates materiāliem izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)