Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Izvēlēties vienu detaļu un uzrasēt tai visus trīs skatus. Galvenajā skatā (pretskatā) un kreisajā sānskatā konstruēt daļēju griezumu. Izvietot izmērus. Uzrasēt izvēlētās detaļas uzskatāmo attēlu ortogonālajā izometrijā un konstruēt tajā ceturdaļgriezumu. Uzskatāmajam attēlam izmērus neizlikt.

 

Visām četrām detaļām caurejoši urbumi.

1.

 

2.

 

3.

4.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Izvēlas detaļu. Konstruē detaļas galveno skatu (pretskatu), virsskatu un kreiso sānskatu.

3. Detaļas galvenajā skatā un kreisajā sānskatā konstruē daļēju griezumu (skatīt šeit).

4. Kā izvietot izmērus, skatīt šeit. Jāatceras, ka katrs izmērs jāatzīmē tikai vienu reizi un jānovieto tur, kur tas vislabāk raksturo doto lielumu. Par izmēru izvietošanu daļējā griezumā, skatīt arī šeit.

5. Uzzīmē detaļas uzskatāmo attēlu ortogonālajā izometrijā (skatīt šeit).

6. Uzskatāmajā attēlā konstruē ceturdaļgriezumu (skatīt šeit).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Jevgenijs Vasiļenko, Jeļena Žukova,

Jūlija Kathanova, Aja Tereščenko

“Didaktiskais materiāls rasēšanā” 2. daļa (1990)