123

1. lappusē – Aksonometrisko projekciju asu izvietojums.

2. lappusē – Priekšmeta uzskatāmā attēla konstruēšanas gaita.

3. lappusē – Riņķa līnijas konstruēšana uzskatāmajā attēlā.

 

Ja uzrasētajam priekšmetam vienlaikus redzamas trīs skaldnes, tas ir uzskatāmais attēls. Mācību rasējumos uzskatāmos attēlus rasē divos veidos: ortogonālajā izometrijā un frontālajā dimetrijā.

Ortogonālajai izometrijai un frontālajai dimetrijai ir kopīgs nosaukums – aksonometriskās projekcijas. Vārds “aksonometrija” atvasināts no grieķu vārdiem un tulkojumā nozīmē “mērīšana pa asīm”. Tas jāsaprot tādejādi, ka, konstruējot priekšmeta uzskatāmo attēlu, izmērus izliek uz X, Y un Z asīm. Šīs asis sauc par aksonometriskajām asīm.

 

 

Aksonometrisko projekciju asu izvietojums uzskatāmajā attēlā

 

Ortogonālā izometrija

 

Uz visām trijām asīm atliek patiesos izmērus.

 

Frontālā dimetrija

 

Uz X un Z asīm atliek patiesos izmērus,

bet uz Y ass – ½ no patiesā izmēra. 

 

 

 

 

 

X un Y asu pagarinājuma konstruēšana.

 

 

Asu konstruēšana pa rūtiņām.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)