123

Riņķa līnijas konstruēšana uzskatāmajā attēlā

 

Frontālā dimetrija

1. attēlā uzrasēta detaļa frontālajā dimetrijā. Tā kā urbums atrodas detaļas pretskatā, riņķa līnija attēlojas nesagrozītā veidā (1a). Lai dotajai detaļai uzkonstruētu caurejošu urbumu, priekšējā skaldnē atrod urbuma centru. Caur to paralēli y asij velk urbuma asi, uz kuras no priekšējās skaldnes urbuma centra atliek detaļas biezuma pusi, iegūstot urbuma centru detaļas aizmugurējā skaldnē (1b). Ap atrastajiem centriem novelk riņķa līnijas, kuru diametrs vienāds ar urbuma diametru (1c). Noslēgumā izdzēš liekās līnijas un pārvelk detaļas redzamās kontūras (1a)

1.

 

 

Ortogonālā izometrija

2. attēlā uzrasēta detaļa ortogonālajā izometrijā. Tā kā urbums atrodas detaļas pretskatā, riņķa līnija attēlojas kā ovāls (2a). Lai dotajai detaļai uzkonstruētu caurejošu urbumu, priekšējā skaldnē atrod urbuma centru. Caur to paralēli x un z asij novelk nogriežņus, kas vienādi ar riņķa rādiusu (2b). Uzkonstruē rombu un novelk tā garāko diagonāli (2c). Rombā iekonstruē ovālu (2d). Cauri romba centram paralēli y asij velk urbuma asi, uz kuras no priekšējās skaldnes urbuma centra atliek detaļas biezumu, iegūstot urbuma centru detaļas aizmugurējā skaldnē. Uzkonstruē tādu pašu ovālu arī detaļas aizmugurējā skaldnē. Noslēgumā izdzēš liekās līnijas un pārvelk detaļas redzamās kontūras (2a)

2

 

3. attēlā parādīta secība, kādā konstruē rombā ievilktu riņķa līniju, tas ir, ovālu.

 

Caur centra punktu O uz abām pusēm novelk ortogonālās projekcijas asis x un y. Uz tām no punkta O uz abām pusēm atliek nogriežņus, kas vienādi ar attēlojamās riņķa līnijas rādiusu r.  Iegūst punktus a, b, c, un d. Caur šiem punktiem velk taisnes paralēli asīm, līdz izveidojas rombs. Atzīmē romba virsotnes A un B (skatīt 3a).

 

 

 

Punktos A un B ievieto cirkuļa kājiņu un velk lokus, kuru rādiuss R vienāds ar šo punktu attālumu attiecīgi līdz punktiem c, d vai a, b. Tie ir lielie loki (skatīt 3b).

 

 

 

 

Punktus B un a, kā arī B un b savieno ar taisni. Taisne krustojas ar garāko romba diagonāli punktos C un D. Tie ir mazo loku centri. Mazo loku rādiuss R1 vienāds ar attālumu Ca vai Db. Ar mazajiem lokiem izveido lielo loku salaidumu (laidenu pāreju; skatīt 3c).

 

 

 

 Praktisko darbu TRĪS SKATI UN UZSKATĀMAIS ATTĒLS (nr.23) skatīt šeit.

 Praktisko darbu DETAĻAS VIRSMAS IZKLĀJUMS (nr.24) skatīt šeit.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)