123

1. lappusē – Aksonometrisko projekciju asu izvietojums.

2. lappusē – Priekšmeta uzskatāmā attēla konstruēšanas gaita.

3. lappusē – Riņķa līnijas konstruēšana uzskatāmajā attēlā.

 

Ja uzrasētajam priekšmetam vienlaikus redzamas trīs skaldnes, tas ir uzskatāmais attēls. Mācību rasējumos uzskatāmos attēlus rasē divos veidos: ortogonālajā izometrijā un frontālajā dimetrijā.

Ortogonālajai izometrijai un frontālajai dimetrijai ir kopīgs nosaukums – aksonometriskās projekcijas. Vārds “aksonometrija” atvasināts no grieķu vārdiem un tulkojumā nozīmē “mērīšana pa asīm”. Tas jāsaprot tādejādi, ka, konstruējot priekšmeta uzskatāmo attēlu, izmērus izliek uz X, Y un Z asīm. Šīs asis sauc par aksonometriskajām asīm.

 

 

Aksonometrisko projekciju asu izvietojums uzskatāmajā attēlā

 

Ortogonālā izometrija

 

Uz visām trijām asīm atliek patiesos izmērus.

 

Frontālā dimetrija

 

Uz X un Z asīm atliek patiesos izmērus,

bet uz Y ass – ½ no patiesā izmēra. 

 

 

 

 

 

X un Y asu pagarinājuma konstruēšana.

 

 

Asu konstruēšana pa rūtiņām.

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)