123

Uzskatāmā attēla konstruēšanas secība

Priekšmeta uzskatāmā attēla konstruēšana ortogonālajā izometrijā un frontālajā dimetrijā atšķiras tikai ar asu izvietojumu un y ass virzienā atliekamo nogriežņu garumu.

 

1. Novelk asis (skatīt 1. lappusi). Konstruē detaļas priekšējo skaldni, atliekot patiesos izmērus: augstumus – z ass virzienā, platumus – x ass virzienā.

ortogonālā izometrija

frontālā dimetrija

 

2. No iegūtās figūras virsotnēm velk šķautnes paralēli y asij virzienā projām no novērotāja. Uz tām atliek detaļas biezuma izmērus: ortogonālajā izometrijā – patiesā lielumā, bet frontālajā dimetrijā – 2 reizes mazākus.

ortogonālā izometrija

frontālā dimetrija

 

3. Iegūtos punktus savieno ar nogriežņiem, kas paralēli priekšējās skaldnes šķautnēm.

ortogonālā izometrija

frontālā dimetrija

 

4. Nodzēš liekās līnijas. Pārvelk redzamās kontūras. Atzīmējot izmērus, iznesuma līnijas velk paralēli aksonometriskajām asīm, bet mērlīnijas – paralēli mērāmajam nogrieznim.

ortogonālā izometrija

frontālā dimetrija

 

123

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)