1. lappusē – Teorija.

2. lappusē – 1. piemērs.

3. lappusē – 2. piemērs.

 

Ja ar plakni šķeļ daudzskaldni, piemēram, piramīdu (1a), šķēlumā veidojas daudzstūris, kura virsotnes atrodas uz šķeltā ķermeņa šķautnēm (1b).

 

1 a

1 b


1. lappusē – Teorija.

2. lappusē – 2 uzdevumi.

 

Ja vairāki ģeometriski ķermeņi novietoti blakus vai arī cits uz cita, tie veido grupu. Galvenais uzdevums pirms rasēšanas noskaidrot, no cik ģeometriskiem ķermeņiem šī grupa sastāv un kāds ir ģeometrisko ķermeņu savstarpējais izvietojums.

Grupa jāizkārto tā, lai frontālā projekcija (pretskats jeb galvenais skats) sniegtu vispilnīgāko priekšstatu par ģeometrisko ķermeņu formu un izmēriem. 

1. attēlā parādīta ģeometrisko ķermeņu grupa ortogonālajā izometrijā un 3 skatos.

1

 


1. lappusē - Kuba un taisnstūra paralēlskaldņa projekcijas.

2. lappusē - Regulāras trīsstūra un sešstūra prizmas projekcijas.

3. lappusē - Regulāras četrstūra piramīdas un lodes projekcijas.

4. lappusē - Riņķa līnijas projekcijas.

5. lappusē - Cilindra un konusa projekcijas.

 

Kuba projekcijas

1. attēlā parādīts, kā konstruēt kuba aksonometriskās projekcijas (uzskatāmos attēlus). Uz x ass atliek malu a. Uz y ass atliek otru malu a ortogonālajā izometrijā vai a/2 frontālajā dimetrijā. No punkta, kas iegūts uz x ass, velk taisni paralēli y asij. No punkta, kas iegūts uz y ass, velk taisni paralēli x asij. No visām četrām iegūtajām virsotnēm paralēli z asij atliek malas a. Iegūtos punktus savieno.

1

 


1. lappusē - Aksonometrisko projekciju asis.

2. lappusē - Punkta projekcijas 1. un 2. piemērs.

3. lappusē - Punkta projekcijas 3. piemērs.

 

Aksonometrisko projekciju asis

Lai izprastu, kā tehniskajā grafikā tiek pielietota taisnleņķa projicēšanas metode, jāsāk ar vieglāko, tāpēc vispirms jāapskata punkta projekcijas.

Jebkurš punkts atrodas telpā. Kā telpa rasējumā tiek izmantots trīsplakņu kakts, kuru veido X, Y un Z asis (1). Šīs asis sauc par aksonometriskajām asīm. Uz aksonometriskajām asīm tiek atliktas punkta koordinātas. Piemēram, ja dots A (40; 30; 60), tas nozīmē, ka punktam A ir šādas koordinātas: x=40mm; y=30mm; z=60mm (2)

       

1                                                                                 2


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt un izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

9>10

Ne vienmēr matemātikai ir taisnība.